EDUCATED SOCIETY

 1. atoall.com (Bathinda)
 2. Anchal Gupta (Ghaziabad)
 3. Anand Krishna (Varanasi)
 4. Divakar Kumar (Bihar)

HEALTHY SOCIETY

 1. Ujjawal Pandey (Allahabad)
 2. Dr. R S Dwivedi (Lucknow )
 3. Rashmi Singh  (Aligarh)

WATER CONSERVATION

 1. Sitaram (Sambhal)
 2. Rajender Kumar (Agra)
 3. Dr. Abhilasha Singh Mathuriya (Agra)

POVERTY ALLEVIATION

 1. Shivani Sahu (Allahabad)
 2. Jitender Verma (Sundar Nagar)
 3. Akansha Gupta (Kanpur)

ENVIRONMENT CONSERVATION 

 1. Krishan Kumar Sharma (Lucknow)
 2. Krishan Kumar Sharma (Lucknow)
 3. Dr. Vachaspati Tripathi (Varanasi)
 4. Sarvesh Garg (Meerut)
 5. Vish Ram
 6. Dr. Kamal Sharma (Hamirpur)
 7. Mohd. Kamaluddin (Lakhi Sarai)

WOMEN EMPOWERMENT

 1. Swapnil Sinha (Dehradun)
 2. Kumari Shanta (Basti)
 3. Anurag Sharma (Hissar)

POPULATION MANAGEMENT

 1. Sumdeep Kaur (Amritsar)
 2. Surinder Saini (Jalandhar)